Generalforsamling 

Lørdag d. 19. februar 2022 i Nyker Klubhus

Kl. 14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Generalforsamling

Generalforsamling i 2014 var lørdag den 8. Marts kl. 13.00.
I NIF klubhus

Dagsorden jf. vedtægter.
 

Formanden

    Beretning til Nifs generalforsamling 8. marts 2013

Formandsberetning fra Formand Nicklas Pedersen

Først en tak fordi der er mødt så mange op. Det er godt at se. Der er gået to år siden jeg blev formand, Tiden har godt nok gået hurtigt nu står vi her igen.

Året 2013 er gået og hvad har vi så lavet? De sportslige aktiviteter kommer vi til, når afdelingernes formænd kommer med deres beretninger.

Her er et indblik i, hvordan jeg ser året der er gået:

Jeg synes året er gået i god ro og orden, og med rigeligt at lave.     Først på året var der gang i vores børneklub med ugentlige åbningsdage, spil, hygge og indkøb af fredagsslik i kiosken. Ved forårets lock out af lærerene valgte forældre i NIF at give hinanden en hjælpende hånd. Børn, forældre og bedsteforældre havde gode timer i klubhuset og på stadion. Der var fuld aktivitet på trods aflysning af skoletimer. Tusind tak til jer der koordinerede og planlagde – Det hjalp rigtig mange i en svær tid. Det var godt at høre andre tale om, hvor hjælpsomme vi var i Nyker. Vi blev jo ikke enige med BBU om en multi bane men det stoppede ikke de frivillige, så blev der bare skaffet en anden bane til en noget billigere pris. Der er godt nok ikke kunststof græs endnu men mon ikke der findes en løsning på det, for man må nok sige lige meget hvornår man kommer på stadion er der nogle inde og spille i buret.

 

Samtidig med er der blevet lavet en minigolf område det synes jeg er utrolig flot, virkelig en kæmpe ros til dem der har været med til at det kunne blive til noget. Vi holdt en værdig åbning både med det røde bånd og ikke mindst lidt til ganen med et efterfølgende spil.

I klubhuset er der blevet lavet en stor del renovering sidste år, men det er da blevet til lidt bordplade-skift og en del lysarmature er skiftet i år, men i den anden ende af klubhuset i forsamlingshuset vil renovering og udskiftning ingen ende tage. Det er godt nok imponerende hvad ham Asger formår og får skiftet ud, det er godt nok flot.

 

Så kom vi til det mest imponerende storelegedag nogensinde. Det er virkelig et vanvigtigt imponerende arrangement. Det er så flot, det de har fået stablet på benene, bare det at de  har malet en hel serie køretøjer sorte og kører en opvisnings-runde. Det er helt hår-rejsende, virkelig flot klaret.

 

Efter-følgene har jeg fået indtryk af, at dem der, har lavet storelegedag har gået og kedet sig…. der er i hvert fald kommet en ny sportsgren ”cros fitt” jeg synes deres sorte trøjer er meget fint repræsenteret så jeg må nok sige, igen er det lykkes Nyker at få en ny aktivitet i gang. Kort tid efter cros-fitt startede i Nyker, blev det nærmest en landeplage godt set Jannie

 

Sidste år skrev jeg, at der var nogen der fik en skør ide med at sætte lys i kastanjetræet på parkeringspladsen… Det blev rigtig flot og vil næsten sige, at det er byens nye varetegn i den mørke tid. Det mener jeg helt sikkert det er blevet. Der er flere rundt på øen, der spørger hvornår bliver lyset tændt på træet.?

 

Ydermere skrev, at der var tanker om, hvordan børn og unge i byen kan mødes i fritiden, på tværs af aldre, men med fokus på samvær og at supplerer deres fritidsliv i byens klubhus. 

Det er ikke gået så hurtig som jeg håbede men pensionist foreningen har startet en datastue i klubhuset. Jeg håber stadig, at vi på den ene eller anden måde kan samle byens borgere på tværs af generationer og interesser, til alles bedste. Det kunne være givtigt i den ellers så digitalisere hverdag, at vi så lidt til hinanden.

 

Fremtiden i NIF er der god grund til at glæde sig til. Der er fokus på drift og videreudvikling af de aktiviteter og ideer, der allerede er i gang.

 

Jeg ser frem til at følge det nye tiltag med udendørs sauna og bruser. Jeg håber det er med til at højne kvaliteten og giver nye muligheder for at mødes på kryds og tværs

Jeg regner jo helt klar med at folk kommer fra hele øen og står i kø for at være med til alle NIF”s tiltag

Prøv lige at tænk, nu behøver man ikke at svede på den hårde måde mere. Først lidt minigolf, så ind i saunaen, så ligger man sig ud på plænen, så tror hun man har løbet 20 runder ……..

 

Der skal lyde en opfordring til, at alle giver et lille nap med i de opgaver en idrætsforening har, så vi hjælpes ad. Hvis alle bare gør lidt bliver det til meget i sidste ende.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores Sponsorer, pressen, skolen, borgerforeningen og alle jer som er her og som giver en hjælpende hånd - både i bestyrelsen og i afdelingerne, samt alle trofaste medlemmer.

Nicklas Pedersen

Atletik

Formandsberetning Atletik

2013 blev endnu et godt år i Nyker IF's atletikafdeling.

 

Afdelingen afviklede traditionen tro Nytårsløbet og Nyker Gadeløb, som agerer hhv. åbning og afslutning af Bornholms Tidendes Grand Prix.

 

Ligesom andre løb måtte vi notere en mindre tilbagegang i deltagertallet, men løbene gav samlet set igen et pænt overskud. Det er en god forretning at arrangere motionsløb på Bornholm, og økonomien i atletikafdelingen er derfor fornuftig.

 

Afdelingen oplevede for første gang i mange år medlemstilgang, idet seks løbere fra løbegruppen Kaas Running blev meldt ind i Nyker. Løberne stiller til daglig op for Hvidovre Atletik, men har fremover Nyker IF som deres lokale forankring.

 

Tommy Kaas

 

 

Badminton

Nyker IF badminton.

Beretning 2013 for NIF’s mindste afdeling.

Samarbejdet med Hasle seniorer fortsætter og går godt. Vi har 1 hold i serie 1 i badminton Bornholms holdturnering sammen med Hasle senior. Uden samarbejdet var der ingen senior, der havde spillet på hold. Træningen foregår i Haslehallen tirsdag aften fra kl. 20.00, og der er altid plads til flere, der ønsker at træne badminton.

Ungdomsafdelingen har vi ikke i NIF badminton, men måske kommer det, hvis en træningshal (mindst 3 badmintonsbaner) bliver bygget.

Skolens gymnastiksal kan bruges til motionisttræning. Hvor længe kan NIF få lov til at bruge den?

Der vil i løbet af sommeren 2014 blive kigget på gymnastiksalen, så der kan blive motionistbadminton til sæson 2014/15 (opstart  1. sept. 2014). Information vil komme på NIF’s hjemmeside.
Til HB: Tak for året 2013.

 

Doris

Badmintonafdelingen

Bordtennis 

Årsberetning Bordtennis 2014

 

Igen i år kan vi konstatere en svag stigning i det samlede medlemstal, desværre har vi mistet nogle seniorspillere, men pga. vores samarbejde med Peterskolen, hvor vi før kun tilbød 3.-6. klasserne bordtennisspillet, nu også, med hjælp fra 2 af vores lidt ældre ungdomsspillere, har et tilbud til 1.-2. klasserne, har vi formået at øge medlemstallet og også fastholdt, at vi i NIF fortsat har Bornholms største ungdomsafdeling. En sidebemærkning her er, at Hasle som ”før” var absolut førende på ungdomssiden i år næsten ingen ungdommer har og har måttet få hjælp fra Knudsker for i det hele taget at kunne stille med et ungdomshold til turneringen. Så vi er rimeligt stolte i afdelingen og får da også masser af ros for vores arbejde.

 

Efter vi i sidste sæson fik påbud af BBTU om at ændre spilleforholdene, har vi nu fået lavet ny belysning i kælderen. Vi har også fået nyt ”Center Court” bord på hjul samt nye bander, derudover har vi fået indkøbt 2 nye bordtennisborde, også på hjul, til vores nye aktivitet på Peterskolen, som pga. pladsmangel i skolens lokaler foregår på Almegårds Kaserne. Derudover har alle vores medlemmer, formedels en symbolsk egenbetaling, fået et komplet sæt spillertøj, inkl. træningsdragt. Der er stadig behov for forbedringer, men efterhånden har vi rigtig gode forhold som ”underjordiske” i NIF. Alt dette havde ikke kunnet lade sig gøre uden primært STORE LEGEDAG. Så bordtennisafdelingen er uhyre glad for hjælpen fra dem, for uden støtten herfra og derudover NordeaFonden, Sportigan og Axel Sørensen havde vi ikke haft mulighed for at bringe forholdene i orden. Så stor tak til alle.

 

I vinterturneringen sidste år deltog vi med 7½ hold og hjemtog mesterskabet i ungdom C-rækken. I år har vi et veteran (sammen med RIK), 3 seniorhold (1 sammen med Knudsker) og 5 ungdomshold. Vi ligger godt til i veteran samt i ungdom B rækken, hvorimod det kniber lidt med senior-herrerne i år.

 

Som altid har vi gennem året deltaget i stævner og mesterskaber, sædvanen tro med fine resultater og ikke overraskende især domineret i de yngste ungdomsrækker, men som sædvanligt: ingen nævnt, ingen glemt.

 

Et gammelt ordsprog siger: Et kapitel er slut – et nyt kan begynde – igennem de sidste snart 15 år har jeg været med i bordtennisudvalget, en tid jeg vil mindes med glæde og stolthed, men på et eller andet tidspunkt skal der nye kræfter til, og da jeg fik tilbuddet om nye udfordringer og opgaver takkede jeg ja, hvorfor dette vil være min sidste beretning. Jeg vil slutte med en stor tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet gennem årene og også en tak til alle dem, der på en eller anden måde har støttet os. En støtte som jeg håber, I fortsat vil give bordtennisafdelingen i mange år fremover.

 

Hulk, hulk

 

06.03.2014

 

Torben Larsen

 

Fodbold

Beretning for fodbold 2013

Af formand Erik Deichmann

Når vi ser tilbage på året kan vi vel sige at det har været et år med godt og ondt, der sportslige resultater har nok ikke levet helt op til vores forventninger, vi har brugt en del tid på møder da det er lykkes os at få nogle flere folk ind i udvalget, da Thomas og undertegnet var kørt godt træt i arbejde, det er dejligt at der er personer der træde til når det er nødvendigt, der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der hjælper til.

Ungdom: det har desværre ikke lykkes os at få starte de helt små op (børnefodbold) vi har ikke kunnet fundet en afløser for Jannik Jacobsen, det var ellers et af de mål vi havde sat os for i 2013, men træner eller frivillige er ikke så let at få frem, det er helt klart noget vi skal havde op og stå i 2014 der er jo hele grundlaget for fodbold i Nyker, vi har dog næste kunne fastholde medlemmerne så vi har deltaget i stævner og vi har også haft hold med i U9 og U 11og klaret os fint.

Vores senior damer køre deres helt ejet løb træner en gang om ugen og deltage turnering i dog ude at få de bedste resultater, men de hygger sig og det er vel også det primære.

Senior herre efter en rigtig god foråres sæson, hvor vi længe lå til oprydning til BS, må vi sige at vi er kommet helt ned på jorden igen, her i den nye sæson efteråret har det knebet rigtig meget med at stille hold, til sidst måtte vi ty til gamle veteran spiller, vi mindste ca. 15 til 20 som desværre måtte forlade øen på grund af arbejde og uddannelse, og det ser desværre ikke ud til at det er slut i nu, så fremtiden ser ikke alt for lyst ud for senior herre i Nyker / klem .

Handi fodbold

Til gengæld kan vi igen 2013 glæde os over et rigtig godt år for handi fodbold vi har fået 4 nye medlemmer så nu er vi vel ca. 30 ikke alle deltager på lige fod men alle hygger sig og der er god opbakning til træning vær fredag.

 Dog skal vi til at se på hvordan vi kan gøre mere for dem der gerne vil mere, og kan mere med bolden, nået vi har fokus på her i 2014, vi arbejder på at komme til en turnering i 2014 for de bedste på sjælland her til april.

Der skal lyde en stor tak til Lene Thøgersen for god og kærlig pleje med mad og hygge.

 

 

 

Så når vi ser tilbage kan vi vel kun være tilfreds med året, hvad så med fremtiden hvordan ser det ud, ja hvis vi skal fastholde ungdom til at spiller fodbold i Nyker er jeg desværre bange for der skal andre midler til, der er ikke kun nok med en bane,bolde, toppe, og træner desværre oplever vi at der bliver kørt hårdt på de unge spillere hvor de skal spille vi oplever nærliggende klubber lokke med støvler frit kontingent og rejser og på senior fronten er det simpelthen manglerne årgange der nu giver udslaget og klubber der sætte kontingentet ned for at få de få spiller der er tilbage for at spiller i lige deres klub, vi har haft nogle møder med Klemensker, Årsballe, Hasle og ASG om et evt. samarbejde både på ungdom og senior for at komme på forkant så vores spiller ikke flytter til Rønne, desværre er det ikke lykkes helt som jeg havde håbet på, men vi har da kommet frem til at det er vigtig der er fodbold i alle 5 klubber på senior og ungdom, der er besluttet at man vil stilles fælles hold der hvor det er nødvendigt, et samarbejde vi starter på her i foråret, vi vil også hægte os på nogle rejser med de klubber.

Men alt det koster jo penge vi har ikke selv mulighed ud fra den økonomien vi har fodboldafdelingen, til det, vi vil ikke hæve kontingentet og sponsor er slet ikke nemt så hvad gør vi så, som jeg ser det kunne det være en mulighed når økonomien er så god i Nyker IF at man måske i en årrække ikke skulle betale til fælles udgifterne(AFUG), jeg ser sådan på det, hvad skal vi med alle de penge hvis vi ikke har nogen medlemmer at bruge dem på, dette tilbud skal selvfølgelig gælde alle afdelinger.

Vi fodboldafdelinger vil gerne sige tak til træner, leder og forældre for hjælpen i 2013, jeg vil også sige tak til min bestyrelse tak for rigtig god hjælp og støtter når det kniber.

Jeg vil ønsker alle en god generalforsamling og tænke på jer når jeg ligger her i badeland i Billund, med et glas rødvin  

Med venlig hilsen Erik Deichmann

Gymnastik

Gymnastik afd. beretning 2014

Gymnastik kan se tilbage på en god sæson, selv om den ikke er helt slut, da opvisningerne ligger sidst i marts måned og dermed afslutning af sæsonen.

Vi kan godt forsigtigt sige at vi har haft en lille udvikling i Gymnastik afdeling. I 2012 med 6 forskellige hold og i 2013 med 8 forskellige hold og vi holder medlemstallet stabilt på de ca. 100 gymnaster.

I denne sæson gik det fint med at finde tilstrækkeligt med frivilligt arbejdskraft både ift. instruktører og hjælpetrænere, trods et par hoppede fra, men et par nye kom heldigvis til inden sæsonstart.

Det lykkes at få oprettet et cross gym hold for voksne, hvor træningen er tilpasset den enkeltes behov. Meget populært. Det er håbet at vi kan forsætte træningen til foråret med en bane udendørs.

Der arbejdes i Gymnastik med at følge de nye trends ude omkring, men også med at bevare de gode gamle hold som kører godt. Ønsket er at følge med og forny sig, derfor er der også senest udviklet det koncept, som er et tilbud til de voksne om at kunne gå på flere af holdene – på forskellige dage – og dermed selv tilpasse træningen efter behov og familiemønster. Prisen er kr. 900 for en hel sæson og så har man muligheden for at dyrke gymnastik på 3 forskellige voksne hold – absolut en succes.

40 af gymnasterne er +18 år og det siger vel noget om, at der er gode tilbud til de voksne i vores område.

De mange hold kræver mange frivillige, og i denne sæson er der tilknyttet ca. 15 trænere og frivillige til gymnastikafdelingen.

Der har i flere sæsoner været arbejdet med at forbedre redskaberne og vi har fået sponsorat af Store Legedag på kr. 10.000 til indkøb af redskaber til Cross gym., stor betydning for gymnastik afd.  

Der har i flere sæsoner været arbejdet med at få gymnastiksalen renoveret, specielt er gulvet meget slidt, dette projekt skal vi arbejde videre med sammen med bestyrelsen og Bornholms Regionskommune. Det er håbet at det kan realiseres, idet det betyder meget for gymnastikken, at Nyker kan tilbyde det samme som de omkringliggende haller.

Økonomien i gymnastik har det godt – man kan vel kalde det en lille men solid økonomi, hvor der spares på pengene.

Det er min opfattelse, at der er plads til flere medlemmer, så skulle der sidde nogen med lidt dårlig samvittighed på motionsfronten, så tøv ikke.

Der skal lyde en tak til udvalget, bestyrelsen og Store legedag for et godt samarbejde, men også en tak til alle trænere, der uge efter uge tager det enorme arbejde med træningen.

Vi vil også gerne rette en speciel TAK til Annette Kaj som har valgt at ”gå ned i tid”. Annette har været kasserer oma i udvalget i mange år. Vi har været glade for at kunne trække din ekspertise, glade for den strukturerede tilgang, glade for din ukomplicerede måde at være på, altid glad og imødekommende .

Petanque

Formandsberetning Petanque

Vi startede 2013 med en lille fremgang med 2, ellers har vi haft et stabilt år.

Vi har kun haft 2 hold i DGI/Nordea petanque-turnering 2013 hvor vi ellers har haft 3 hold

Et hold i A rækken med mig som holdleder, vi blev Bornholms mestre og vandt pokalen

Et hold i D rækken som blev nr. 3

Vi spiller vin spil en gang om ugen, fra April til November vor andre

klubber kommer og spiller. I år har vi kun haft et gennemsnit på 12-13 spillere pr. gang hvor vi i 2012 havde et gennemsnit 23-25pr. gang

Det er en halv stor tilbagegang. Jeg tror det skyldes et par af de store klubber spiller meget over i Dansk petanque forening som vi ikke er med i

Vi har haft nogle stævner med nogenlunde god tilslutning

Vi havde en skovtur som gik til Sandvig i styrtende regn i de 2½ time vi spillede men da vi kørte til hotel herol i Hasle for at spise så kom solen

Vi holdt klubmesterskaber med grill fest bagefter.

Vi har haft juleafslutning med spisning i cafeteriaet.

Nyker Petanque

Bent

 

Forsamlingshuset

Beretning for 2013 Nyker Forsamlingshus:

Igen i år har det bare kørt derud af, god udlejning til fester, møder, skolen osv.

 

Hvad er der så sket i 2013?

Vi startede med at sætte to nye vinduer på scenen ud mod vindfanget. Det har givet et lysere lokale og derved mere hyggeligt at opholde sig i. Nye døre i salen på scenen til køkkenet. Ja hele huset har nu fået

nye døre (NB vi mangler kun en køkkendør), gulvet i salen er i år blevet lakeret to gange, der slides meget på gulvet. Børnene har i dag grove såler på støvlerne og trækker sten, jord, grus og salt med ind i huset. Ligeledes når de har været ude i naturen (jordbunkerne) og kommer ind og spiser er der meget at gøre rent bagefter (gulvlakering i 2013 kr. 8.800,00).

Vores kloak udenfor køkkenet var defekt og i stykker. Den har vi så fået lavet og samtidig har vi sat en ny fedtudskiller på og derved fået et bedre (og lovligt) kloaksystem. (fedtudskiller pris kr. 11.500,00).

I køkkenet har vi indkøbt et køleskab og en kipsteger sammen med skolen (det er dem der bruger det). Og så et ekstra rum i kælderen er blevet renoveret (der var gamle vandrør+varmerør til klubhuset og meget andet). Det er blevet et godt rum, hvor skolen har frysere stående (vores frysere).

Sidst på året fik vi sat en ny foldedør op mellem salen og scenen, og en ny trappe fra salen til scenen er der også blevet råd til i år.

P-Pladsen: Båsene er blevet malet således, at man kan parkere rigtigt.

Vi har en sund økonomi igen i år (overskud).

Tak til Store Legedag for økonomisk støtte til nogle af dørene (kr. 18.125,00).

Tak til alle de gode fondspenge vi har fået i 2013.

Hvad med 2014?

Renovering af huset maling osv, nyt tag på sidebygning (køkken, scenen, sognerådslokale).  

Skorsten ned – evt. solceller

Ny gårdhave

Vi har mange ønsker…………….

NB ingen renovering uden fondspenge og dem søger vi stadig.

 

Husk huset bliver brugt og det slider.

 

NB Vi ønsker stadig flere lørdage og søndage i hver måned J

 

Til sidst:

En særlig tak til Carsten Mogensen for hans store hjælpsomhed (han er bare en guttermand) tak Carsten!

Tak til NIF, skolen, Store Legedag, de frivillige hjælpere. Tak til brugerne af huset.

Tak til Grethe Birk Jensen for regnskabsføring.

 

Hilsen Asger

 

Dagsorden

NIF generalforsamling d. 08. marts 2014

 

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning fra bestyrelsen fremlægges af formanden.
  4. Beretning fra alle aktivitetsudvalg, St. Legedag og forsamlingshuset.

·          Atletik

·          Badminton

·          Bordtennis

·          Fodbold,

·          Gymnastik

·          Petanque

·          St. Legedag

·          Forsamlingshuset

  1. Forelæggelse af regnskab ved kassereren
  2. Indkomne forslag.

Der er kommet 1 forslag fra forretningsudvalget vedr. vedtægtsændring.

7 a. Valg af formand (lige år)

   b. Valg af 1.næstformand (ulige år)

   c. Valg af kasserer (ulige år)

   d. Valg af sekretær (lige år)

   e. Valg af aktivitetsudvalg

             - atletik, badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, petanque, minigolf

             Der skal vælges en formand og en kasserer. Formand og kasserer kan ikke være    samme person

        f.   Valg af øvrige udvalg:

            - Bankoudvalg

                  - Initiativudvalg

                  - Klubhusudvalg

                  - Børneklubudvalg

                  - Teltudvalg

                  - Forsamlingshus udvalg

                 Under valg til øvrige udvalg, vælges udvalgsmedlemmer

                 hvert år.

     h.   Valg af fanebærer og suppleant

     i.   Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Vælges

           hvert år.

8. Evt.

 

 

VEDTÆGTER  FOR    

Nyker Idrætsforening

16. kreds§ 1
  Navn og hjemsted 

Foreningens navn et Nyker Idrætsforening, 16. Kreds, kaldet N.I.F.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune

Foreningen er stiftet den 26. april 1908.

 

§ 2  Formål

Foreningens formål er at fremme klublivet og interessen for idræt og andet kulturelt virke ved, gennem trivsel og kammeratskab, at få så mange så muligt til at dyrke idræt til glæde for den enkelte og til gavn for lokalsamfundet i Nyker.

 

§ 3  Foreningen er tilsluttet

Foreningen er tilsluttet DIF´s specialforbund og DGI-Bornholm og underlagt deres vedtægter

 

§ 4  Optagelse af medlemmer

A. Som aktive medlemmer kan optages enhver person, med mindre vedkommendes forhold eller medlemskab af andre klubber er til hinder herfor.

B. Som passive medlemmer optages alle, der har interesse for idrætten eller foreningen. Passivt medlemskab giver adgang til foreningens arrangementer og fester, evt. mod erlæggelse af entré. Men derimod ikke adgang til træning eller konkurrencer.                                                                                                                   C. Medlemmer, der gennem en længere årrække har virket for foreningens gavn og trivsel, kan af en enig bestyrelse udnævnes til æresmedlemmer.

 

§ 5  Kontingent.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie. Hvis kontingent ikke betales rettidigt  udsen-des rykker med gebyr. Såfremt restancen efter rykker ikke betales, har bestyrelsen ret til at slette vedkommende som medlem af foreningen. Den pågældende kan ikke genoptages som medlem af foreningen før restancen er betalt.

 

§ 6 Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse skal ske til den enkelte udvalgsformand. Og kræves, at vedkommende har betalt kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Når et medlem er i vedvarende kontingentrestance, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende, jævnfør § 5.

I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når andre forhold gør sig gældende. Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt herfor. Forinden skal det pågældende medlem dog have mulighed for at fremføre sit forsvar. Hvorvidt et ekskluderet medlem på ny kan optages i foreningen, afgøres af bestyrelsen. Hvis et medlem mener sig forurettet af bestyrelsen, kan klage indsendes via foreningen til specialforbund eller DGI-Bornholm.

 

 

§ 7   Foreningens ledelse.

Bestyrelsen består af:

a.     Formand

b.     1. Næstformand

        c.     kasserer   

       d.     sektretær

       e.     formændene for alle idrætsaktiviteter

Formand, 1. næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudval-

get (FU), som tager sig af den daglige ledelse af foreningen. De er til enhver

tid ansvarlige overfor den øvrige bestyrelse og sager behandlet af FU, skal

forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen udpeget repræsentanter i Nyker Idrætsforenings Selskabslokaler.

Der kan oprettes idrætsaktiviteter efter behov og ønske. For hver idrætsaktivitet

Vælges et udvalg på mindst 3 personer på den ordinære generalforsamling.

Disse konstituerer sig med udvalgsformand og udvalgskasserer inden første

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

 

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningsanliggender og der

skal føres protokol. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 16 år.

Generalforsamlingen afholdes i februar måned og indkaldes ved annoncering i

Den lokale presse senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1.     Valg af stemmetællere

2.     valg af dirigent

3.     Beretning fra bestyrelsen fremlægges af formanden.

4.     Beretning fra alle aktivitetsudvalg og N.I.F.´s Selskabslokaler.

5.     Forelæggelse af regnskab ved kassereren

6.     Indkomne forslag.

7      a. Valg af formand (lige år)

       b.Valg af 1.næstformand (ulige år)

       c. Valg af kasserer (ulige år)   

        d. Valg af sekretær(lige år)

       e. Valg af aktivitetsudvalg

                 - atletik, badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, petanque, minigolf

                   Der skal vælges en formand, kasserer og en sport ansvarlig, en af disse personer kan godt have to af posterne, dog kan formand og kasserer ikke være samme person

 udvalg.

                    f.   Valg af øvrige udvalg:

             - Bankoudvalg

                   - Initiativudvalg

                  - Klubhusudvalg

                  - Børneklubudvalg

                   - Teltudvalg

                 Under valg til øvrige udvalg,  vælges udvalgsmedlemmer hvert år.

 h.   Valg af fanebærer og suppleant

 i.   Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.   Vælges hvert år

       8.  Eventuelt.

 

 

 

§ 9   Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, og der skal indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

General forsamlingen skal afholdes en måned efter begæringen er fremsat, og man kan kun behandle de på den motiverede dagsorden anførte sager.

 

§ 10 Bestyrelsesmøder

Der afholdes normalt bestyrelsesmøder én gang om måneden. Bestyrelsen fastsæter selv sin dagsorden. Udvalgsmøder i aktivitetsudvalgene afholdes efter behov og kan overværes af FU (uden stemmeret). Formanden for Nyker Idrætsforenings Selskabslokaler kan overvære foreningens bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret. Der skal føres protokol over vedtagne beslutninger og denne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer – senest ved næste møde.

 

§ 11 Regnskabsåret.

Regnskabsåret går fra 1. januar og til 31 december. Senest 14 dage før generalforsamlingen forelægges regnskabet og statusopgørelsen for foreningens to revisorer.

 

§ 12 Hæftelser

Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue. Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Medlemmerne har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue. Optagelse af lån skal godkendes på en generalforsamling.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer fordres, at 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Skriftlig afstemning skal benyttes, når det ønskes.

 

§ 14 Opløsning

Bestemmelse om opløsning kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling, og mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede ,medlemmer stemmer for det. Foreningens formue og ejendele tilfalder Nyker borgerforening med henblik på anvendelse til fremme af aktiviteter for børn og unge i lokalsamfundet.